Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark

Den Europæiske Unions Publikationskontor søger sprogrevisorer som en del af dets dansksprogede team i Luxembourg

Findes på engelsk nedenfor!

Den Europæiske Unions Publikationskontor søger sprogrevisorer som en del af dets dansksprogede team i Luxembourg.

Hvis du har dansk som modersmål og erfaring med at gennemlæse manuskripter, læse korrektur eller udføre andet sprogrettelsesarbejde, skal du ikke tøve med at ansøge!

Der kræves et indgående kendskab til grammatik, syntaks og stavning samt en evne til at lære og anvende reglerne i EU’s Vejledning i Udformning af EU-publikationer.

Som en del af et specialiseret team vil du skulle arbejde med at læse korrektur på manuskripter (typisk i Word og andre MS Office-applikationer), rette endelige PDF-dokumenter og udføre valideringsopgaver i forskellige elektroniske formater.

Vi vil gerne høre om, hvordan dine interesser og erfaringer kunne være et godt match for os. Vi værdsætter en inklusiv arbejdsplads og forstår, at fleksibilitet betyder forskellige ting for forskellige mennesker.

Kontakt dana.molnar-andreica@publications.europa.eu for yderligere oplysninger, eller send dit CV, hvis du er interesseret i at blive en del af vores team. Du er velkommen til at videresende disse oplysninger til folk du kender, som kunne være interesseret i dem.

English:

“The Publications Office of the European Union is looking for language editors to join its Danish language team in Luxembourg.

If you are a native speaker with experience of reading manuscripts, proofreading or other language-correction work then do not hesitate to apply!

Excellent knowledge of grammar, syntax and spelling is required, as is the ability to learn and apply the rules of the EU’s Interinstitutional Style Guide.

You will work as part of a specialised team, copy-editing manuscripts (generally using Word and other MS Office applications), correcting PDF proofs and performing validation tasks in various electronic formats.

We would love to hear about how your interests and experience could be a fit for us. We value an inclusive workplace and understand that flexibility means different things to different people.

Please contact dana.molnar-andreica@publications.europa.eu for further information or send your CV if you would be interested to join our team. Feel free to forward this information to any connections of yours who may be interested.”