Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Andre institutioner og kontorer i Danmark

Kontakt venligst en af nedenstående for svar om eller hjælp med et specifikt spørgsmål:

Andre EU-kontorer eller -agenturer

Europa-Parlamentets kontor i Danmark

Europa-Parlamentets kontor i Danmark befinder sig i samme bygning som Kommissionens repræsentation i København. Kontoret kan levere oplysninger om Europa-Parlamentets rolle og magt, om danske medlemmer af parlamentet (MEP’er) og deres aktiviteter og om emner, som netop nu diskuteres af Parlamentet, som har betydning for Danmark og hele Europa.


Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et EU-agentur, som har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. EEA har desuden til opgave at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til en markant og målbar forbedring af miljøet i Europa ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden. Agenturet ligger i København.

 

Oplysninger om rettigheder og EU-lovgivning
 

SOLVIT

Solvit er et onlinenetværk, hvor EU-medlemsstaterne samarbejder om uden retsprocesser at løse problemer, som offentlige myndigheders forkerte anvendelse af lovgivningen om det indre marked har ført med sig.

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over EU-institutioners eller andre EU-organers dårlige administration. Klagerne kan anmeldes af borgere eller personer bosiddende i EU-lande eller EU-baserede foreninger eller virksomheder. Den nuværende ombudsmand er irske Emily O'Reilly.


FIN-NET

FIN-NET er et netværk, hvor man uden om domstole kan bilægge finansielle tvister på tværs af grænser, f.eks. tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelser, såsom banker, forsikringsselskaber og lignende.

OLAF – Det Europæiske kontor for svig

OLAF efterforsker svindel med EU-budgettet, korruption og alvorlige forseelser inden for EU's institutioner og udvikler Europa-Kommissionens politik for bekæmpelse af svig.

Oplysninger om beskæftigelse, undervisning, uddannelse, forskning og mobilitet

EURES

Eures blev oprettet i 1994 som et europæisk samarbejdsnetværk for arbejdsformidlinger med det formål at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed. Netværket har altid gjort en stor indsats for, at europæiske borgere skal have samme muligheder uanset sprogbarrierer, kulturelle forskelle, bureaukratiske udfordringer, forskelle i beskæftigelseslovgivning og manglende anerkendelse af uddannelsesbeviser i hele Europa.

Grib verden (Eurodesk)

Eurodesk giver gratis oplysninger om muligheder om at rejse, arbejde, studere og være frivillig i Europa – for unge mellem 13 - 30.


ENIC-NARIC Danmark

ENIC-NARIC.net tilbyder oplysninger om anerkendelse af akademiske og faglige kvalifikationer.


EUROPASS

EUROPASS giver EU-borgere redskaber til effektivt at kommunikere deres færdigheder og kvalifikationer, når de søger et job eller uddannelse.


EURAXESS

EURAXESS hjælper forskere og deres familier med at planlægge og organisere en flytning til et andet land og giver dem hjælp med alle mobilitetsrelaterede spørgsmål.

Oplysninger om forbrugerrettigheder

Forbruger Europa

Forbruger Europa er en del af et netværk i EU, hvor forbrugere kan få råd om deres rettigheder, og hvor der er let adgang til at klage. Særlig i sager, hvor forbrugeren har købt noget i et andet land end sit eget (grænseoverskridende handel).

RAPEX

EU’s hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter gør det let for nationale myndigheder i 31 lande og Europa-Kommissionen hurtigt at udveksle oplysninger om farlige produkter på markedet.

Oplysninger til virksomheder

Enterprise Europe Network i Danmark

Enterprise Europe Network hjælper danske virksomheder med at få mest muligt ud af forretningsmuligheder og teknologiske muligheder i EU og andre vigtige globale markeder. Enterprise Europe Network har tæt på 600 erhvervsstøtteorganisationer i op til 60 lande.