Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Problemer eller klager

Indberetning af problemer og klagemuligheder

Du har som borger eller person med fast bopæl i et EU-land rettigheder, hvis du bor, arbejder eller driver forretning i andre EU-lande. Hvis du har et problem eller vil klage i forbindelse med disse rettigheder, så er det bedste sted at starte ofte på nationalt plan i det land, hvor den pågældende tjeneste, administration eller forretning er.

Selv om du normalt bedre vil kunne hævde dine rettigheder i dit bopælsland, så kan EU også tilbyde ressourcer, som måske kan hjælpe dig. Det gælder særligt, hvis det handler om en EU-institution.

På nationalt plan

Ombudsmanden

Undersøger klager fra folk, som føler, at de er blevet uretfærdigt behandlet af en offentlig myndighed eller forvaltning.

Find en ombudsmand i et andet EU-land

 

Institut for menneskerettigheder

En uafhængig statsinstitution, som arbejder med beskyttelse og fremme af menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og udlandet. Det er også nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til race og etnisk oprindelse og i forhold til køn.

Find et ligestillingsorgan i et andet EU-land
 

SOLVIT Danmark

Et uformelt netværk oprettet til at løse problemer, som EU-borgere eller virksomheder oplever med EU-landenes offentlige administrationer og rettigheder i det indre marked.

Indgiv en SOLVIT-klage i et andet EU-land

 

Forbruger Europa - det europæiske forbrugercenter

Hjælper med at løse tvister mellem forbrugere og handlere baseret i forskellige EU-lande, Norge, Island og Det Forenede Kongerige.

Find et europæisk forbrugercenter i et andet EU-land

 

Det finansielle ankenævn  og Ankenævnet for Forsikring

Hjælper med at bilægge tvister mellem forbrugere og pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde samt forsikringsselskaber.

Find et klagenetværk for finansielle tjenesteydelser (FIN-NET) i et andet EU-land


På EU-plan

Den Europæiske Ombudsmand

En uafhængig og upartisk instans, der holder EU's institutioner og organer til regnskab og fremmer god forvaltning. Ombudsmanden hjælper personer, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med EU's forvaltning, ved at undersøge klager over dårlig forvaltning i EU's institutioner og organer, men også ved målrettet at undersøge de bredere systemiske problemer.

 

Indgive et andragende til Europa-Parlamentet

Enkeltpersoner eller grupper af personer med EU-bopæl og organisationer med hovedkvarter i EU kan indsende en klage, en forespørgsel eller en betragtning til Europa-Parlamentet i forbindelse med anvendelsen af EU-lovgivning.

 

Indgivelse af klager til Europa-Kommissionen

Kommissionen kan reagere på en klage vedrørende en overtrædelse af EU-lovgivningen, hvis overtrædelsen er foretaget af myndigheder i et EU-land. Hvis klagen handler om enkeltpersoners eller private virksomheders adfærd eller handlinger, så skal klagen behandles på nationalt plan.

 

Få hjælp til at udøve dine rettigheder som virksomhedsejer

Kontaktoplysninger og hjælp til at indsende klager i forbindelse med unfair konkurrence, illoyal offentlig støtte til konkurrenter eller problemer med offentlige myndigheder i andre EU-lande.

 

Generelle EU-oplysninger

 

Hjemmesiden Dit Europa

Indeholder praktiske oplysninger og fælles EU-regler om at bo og drive forretning i EU, herunder tjenesten Dit Europa - Råd & Vink, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du leder efter.

 

Europe Direct--netværket

Ring eller skriv til eller mød EU i Danmark og alle de andre EU-lande. Telefontjenesten er tilgængelig på samtlige EU-sprog, herunder dansk.