Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Du er helt automatisk takket være dit danske statsborgerskab eller et statsborgerskab i et hvilket som helst andet EU-land også EU-borger. Det betyder, at du kan nyde godt af mange vigtige rettigheder beskyttet af EU-lovgivningen, herunder navnlig retten til at bevæge dig frit rundt i Europa for at bo, arbejde, studere eller endog gå på pension.

Og hvis du rejser uden for EU, og dit land ikke har en diplomatisk repræsentation der, så kan du gå hen til et hvilket som helst andet EU-lands ambassade eller konsulat og modtage bistand og beskyttelse.

Dine rettigheder i EU

Kend dine rettigheder
Værdighed, frihed, lighed, solidaritet, borgerrettigheder, retlige rettigheder.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder
Den fulde tekst af chartret, hvordan det anvendes og hvordan det står i forhold til international lovgivning

Hvordan anmelder man en overtrædelse af sine Rettigheder?
Send din klage til den relevante nationale myndighed, regering, nationale retssystem eller et særligt menneskerettighedsorgan.

Whistleblowerbeskyttelse
Europa-Kommissionens initiativer til beskyttelse af personer, som anmelder overtrædelser af EU-lovgivning.