Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. september 2021

1,5 mia. kr. til Danmark i forfinansiering udbetalt

Kommissionen har i dag udbetalt 201 mio. EUR (1,5 mia. DKK) til Danmark i forfinansiering. Det svarer til 13 % af landets finansielle tildeling under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Forfinansiering udbetalt til Danmark

Forfinansieringen vil hjælpe med at kickstarte gennemførelsen af de vigtige investerings- og reformtiltag, som er beskrevet i Danmarks genopretnings- og resiliensplan.

Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger, efterhånden som gennemførelsen af de investeringer og reformer, der er beskrevet i Danmarks plan, skrider frem. Danmark ventes at modtage i alt 1,5 mia. EUR (11,5 mia. DKK) i tilskud, som dækker hele planens løbetid.

Udbetalingen følger efter den vellykkede gennemførelse af de første låntagningstransaktioner under NextGenerationEU. Kommissionen vil inden udgangen af året rejse op til i alt 80 mia. EUR i langfristet finansiering, som vil blive suppleret med kortfristede EU-obligationer. Midlerne vil gå til finansieringen af de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU.

Gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er en del af NextGenerationEU, vil der blive ydet 723,8 mia. EUR (løbende priser) til støtte for investeringer og reformer i medlemsstaterne. Danmarks plan indgår i den ekstraordinære EU-reaktion for at komme stærkere ud af covid-19-krisen, fremme en grøn og en digital omstilling og styrke modstandsdygtigheden og samhørigheden i vores samfund.

Støtte til transformative investeringer og reformprojekter

I Danmark vil genopretnings- og resiliensfaciliteten finansiere investeringer og reformer, som ventes at have en transformativ virkning på Danmarks økonomi og samfund. Projekterne omfatter:

  • Sikring af den grønne omstilling: øge energieffektiviteten i bygninger, udebetaling af skrotpræmier for gamle dieselbiler, opførelse af nye cykelstier, infrastruktur til elcykler og støtte til indkøb af grønne færger.
  • Støtte til den digital omstilling: udrulning af internetadgang med meget høj hastighed i de resterende udkantsområder i Danmark, støtte til digitale investeringer i SMV'er og yderligere digitalisering af den offentlige forvaltning.
  • Styrkelse af den økonomiske og sociale modstandsdygtighed: initiativer til at fremme digitale investeringer og investeringer i FoU i både den private og den offentlige sektor, udvidelse af udbuddet af telemedicin og fremme af lokale arbejdspladser ved at støtte lokal, bæredygtig landbrugsproduktion.

 

Detaljer

Publikationsdato
2. september 2021