Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. december 2023Repræsentationen i Danmark

2024-fiskeri i bl.a. Kattegat og Skagerrak

Rådet er nået til enighed om fiskerimuligheder for 2024 for de fiskebestande, der forvaltes af EU i Atlanterhavet, Kattegat og Skagerrak samt i Middelhavet og Sortehavet.

Fisk

I det nordøstlige Atlanterhav fastsatte Rådet 14 samlede tilladte fangstmængder (TAC) i overensstemmelse med Kommissionens rådgivning om den maksimalt bæredygtige fangst. Dette resulterer i en stigning for glashvarre, havtaske, kulmule, hestemakrel i de iberiske farvande samt broget rokke. Rådet har fulgt Kommissionens forslag om at fastsætte en TAC på et lavt niveau for jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat og for rødspætte i Kattegat for at beskytte torsk.

For Biscayabugten er der opnået enighed om reduktioner for jomfruhummer, tunge, havbars, lubbe og hvilling. Desuden indeholder aftalen foranstaltninger til rekreativ fangst af lubbe. Med hensyn til ål i det nordøstlige Atlanterhav præciseres det i aftalen, at forbudsperioden skal dække den periode, hvor vandringsaktiviteten er størst i havområder i hele EU.

Forordningen om fiskerimuligheder omfatter resultaterne af de aftaler, der er indgået forud for Rådet med Norge og Det Forenede Kongerige på bilateral basis og mellem de tre parter i fællesskab samt med andre kyststater. Bestande, der deles med tredjelande, resulterer i fiskerimuligheder for EU i det næste år på over 1,6 mio. ton og til en værdi af næsten 2,2 mia. euro (justeret for inflation).

Læs mere...

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark