Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. april 2018Repræsentationen i Danmark

2,1 mia. EUR til fremme af venturekapitalinvesteringer i Europas innovative nystartede virksomheder

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har iværksat VentureEU, som er et program for paneuropæiske venturekapital-funds of funds, med det formål at øge investeringerne i innovative nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i hele...

Lemonade - Foto©comstock/Thinkstock

Europa råder over et væld af talenter, forskere i verdensklasse og kvalificerede iværksættere, men kan yde en større indsats for at gøre denne ekspertise til en succeshistorie. Adgangen til risikovillig kapital til innovation spiller en central rolle. Kommissionen og EIF offentliggør i dag de seks deltagende fonde, der vil modtage støtte fra EU med henblik på investering i det europæiske venturekapitalmarked. Ved hjælp af EU-midler på i alt 410 mio. EUR sigter disse fonde mod at fremskaffe 2,1 mia. EUR i form af offentlige og private investeringer. Dette forventes efterfølgende at generere ca. 6,5 mia. EUR i nye investeringer i innovative nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i Europa, og dermed fordobles det venturekapitalbeløb, der i øjeblikket er til rådighed i Europa.

Venturekapital er af afgørende betydning for en velfungerende kapitalmarkedsunion, men er fortsat underudviklet i Europa. I 2016 investerede risikovillige investorer ca. 6,5 mia. EUR i EU mod 39,4 mia. EUR i USA.

Desuden er venturekapitalfondene i Europa for små - i gennemsnit på 56 mio. EUR sammenlignet med 156 mio. EUR i USA. Som følge heraf flytter disse virksomheder til økosystemer, hvor de har bedre chancer for hurtigt at vokse. Antallet af virksomheder, som opnåede "unicorn-status" med mere end 1 mia. USD i markedsværdi ved udgangen af 2017, var på 26 i EU mod 109 i USA og 59 i Kina.

VentureEU vil tilvejebringe nye finansieringskilder og give europæiske innovatorer mulighed for at vokse og blive førende på verdensplan. Omkring 1 500 nystartede virksomheder og vækstvirksomheder forventes at få adgang i hele EU.

EU vil bidrage med de første investeringer på op til 410 mio. EUR – herunder 67 mio. EUR fra EIF's egne ressourcer: 200 mio. EUR fra Horisont 2020 (InnovFin-egenkapital),105 mio. EUR fra COSME (EU's program for små og mellemstore virksomheder) og 105 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) – den såkaldte Junckerplan Resten af finansieringen vil blive rejst af udvalgte fondsforvaltere, hovedsageligt fra uafhængige investorer.

De seks fonde vil have andele i en række mindre investeringsfonde og hver især omfatte projekter i mindst fire europæiske lande. Disse investeringsfonde vil bidrage til finansieringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber fra en bred vifte af sektorer, som f.eks. informations- og kommunikationsteknologisektoren (IKT), den digitale sektor, sektoren for biovidenskab samt sektorerne for medicinske teknologier og for energi- og ressourceeffektivitet.

EU's investeringer i VentureEU forvaltes af EIF under tilsyn af Kommissionen og gennemføres via seks professionelle og erfarne fondsforvaltere, hvilket vil sikre en fuldt ud markedsorienteret tilgang. Dette vil tiltrække flere investeringer og øge udbuddet af venturekapital betydeligt til nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i EU.

Detaljer

Publikationsdato
10. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark