Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2018Repræsentationen i Danmark

80-årsdagen for Krystalnatten...

På en enkelt nat for 80 år siden skete der en historisk omvæltning for det jødiske folk i Europa, og deres liv blev aldrig det samme. Den statsstøttede antisemitisme under naziregimet udløste drab på jøder, nedbrænding af synagoger og plyndring af...

80-årsdagen for Krystalnatten

Ca. 30 000 jøder blev deporteret under Krystalnatten, hvilket markerede begyndelsen på holocaust og udryddelsen af seks millioner jøder. I dag standser vi op og reflekterer over disse begivenheder for at minde os selv om, hvorfor vi er nødt til at gøre alt i vores magt for at forhindre, at det nogensinde sker igen.

Der er grund til at være årvågen, for på trods af rædslerne i vores fortid viser udviklingen, at antisemitisme stadig findes i vores samfund: Der er stadig personer, som nægter, at disse hændelser overhovedet fandt sted. Jøder udsættes stadig for angreb og trues på gaderne i mange EU-lande. Hadefuld tale og tilskyndelse til vold finder stadig udbredelse, ikke mindst online. Hadet begyndte med ord og endte med vold. Vi ser igen denne tendens i de rystende mord i Toulouse, Bruxelles, Paris, København og senest i Pittsburgh i USA.

Som samfund kan vi ikke tillade os at glemme fortiden. Vi har pligt til fortsat at oplyse vores unge generationer om dette og lære dem, hvordan de kan tæmme Europas indre dæmoner, således at det ikke går i glemslen. Derfor har vi afsat midler til at styrke den europæiske historiebevidsthed, og derfor arbejder Kommissionen på at styrke kendskabet og oplyse folk om holocaust.

For at kunne bekæmpe antisemitisme er vi desuden nødt til at forstå fænomenet bedre. Derfor støtter Kommissionen fortsat medlemsstaterne og civilsamfundet i at forbedre rapporteringen af antisemitisme i EU. Vi har en kommissionskoordinator for bekæmpelse af antisemitisme til at varetage kontakten med de jødiske samfund og styrke samarbejdet med internationale organisationer, medlemsstaternes myndigheder og ikkestatslige organisationer (NGO'er). Projektet "European Holocaust Research Infrastructure" under Horisont 2020 er det største EU-finansierede holocaustforskningsprogram nogensinde med et budget på 8 mio. EUR og en målsætning om at styrke netværket til den europæiske efterforskning af holocaust.

Jøder skal aldrig igen udsættes for at skulle spørge sig selv, om de eller deres børn har en fremtid i Den Europæiske Union, eller om de offentlige myndigheder vil stå på deres side og garantere deres sikkerhed. Ingen bør nogensinde være bange for at tage til en synagoge eller bære kippa i Den Europæiske Union. Som altid Europa-Kommissionen står fast i dag mod alle former for antisemitisme. Vi vil altid bekæmpe fordomme og stereotyper i Europa, uanset hvem det berører, og vi vil altid forsvare borgernes ret til frit og uden frygt at praktisere deres religion – uanset hvilken religion.

Erklæring fra førstenæstformand Frans Timmermans og kommissær Věra Jourová på 80-årsdagen for Krystalnatten

Baggrund

Europa-Kommissionen har en række foranstaltninger til bekæmpelse af antisemitisme, f.eks. overvågning af, hvordan den europæiske lovgivning om bekæmpelse af antisemitisme gennemføres, og vejledning af medlemsstaterne i at tackle antisemitiske hadforbrydelser og hadefuld tale.

Førstenæstformand Frans Timmermans og kommissær Jourová udpegede i 2015 en kommissionskoordinator i bekæmpelsen af antisemitisme til at varetage kontakten med de jødiske samfund og styrke samarbejdet med internationale organisationer, medlemsstaternes myndigheder og ikkestatslige organisationer (NGO'er).

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder offentliggjorde i dag medlemsstaternes indsamlede data om antisemitiske hændelser. De viser, at registreringen af disse hændelser ikke altid er effektiv eller sammenlignelig. Dette er en af årsagerne til den manglende rapportering om omfanget og karakteren af den antisemitisme, der foregår i EU i dag. Den 10. december 2018 fremlægger EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder resultaterne af en stor undersøgelse af det jødiske samfunds erfaringer med og opfattelse af antisemitisme i EU.

Europa-Kommissionen afholder den 8. og 9. november 2018 sit årlige kursus om antisemitisme for Kommissionens personale, hvor formålet er at styrke kendskabet til bekæmpelsen af antisemitisme.

For at bekæmpe udbredelsen af hadefuld tale mere bredt i Europa offentliggjorde Europa-Kommissionen sammen med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft i maj 2016 EU's adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale online.

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark