Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. januar 2023Repræsentationen i Danmark

Åbningsskrivelse til Danmark mht. at reducere emissioner af luftforurenende stoffer

Kommissionen opfordrer 14 medlemsstater inkl. Danmark til at leve op til deres reduktionstilsagn for en række luftforurenende stoffer

Kommissionens pakken om emissioner og forurenende stoffer

Dette er krævet i direktiv 2016/2284 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer ("direktivet om nationale emissionslofter" eller "NEC direktivet")

Ved NEC-direktivet fastsættes nationale emissionsreduktionsforpligtelser for en række forurenende stoffer, som skal opfyldes af hver medlemsstat hvert år mellem 2020 og 2029, og mere ambitiøse reduktioner fra 2030. Medlemsstaterne skal oprette nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og vise, hvordan deres reduktionsforpligtelser skal opfyldes. I den europæiske grønne pagt er der med nulforureningsstrategien lagt vægt på nedbringelse af luftforureningen, som er en af de vigtigste faktorer, der påvirker menneskers sundhed negativt. Kommissionen analyserede de nationale emissionsopgørelser for en række luftforurenende stoffer, som medlemsstaterne havde indgivet for 2022 (de afspejler emissionerne fra 2020).

De 14 ovenstående medlemsstater har ikke opfyldt deres forpligtelser for et eller flere luftforurenende stoffer, som er omfattet af NEC-direktivet. Da foranstaltningerne i de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening i de fleste af disse medlemsstater desuden ikke har sikret, at emissionsreduktionsforpligtelserne for et eller flere forurenende stoffer er nået, er disse foranstaltninger ikke tilstrækkelige til at begrænse de årlige menneskeskabte emissioner som krævet i direktivet. Ammoniak (fra landbrugssektoren) er det forurenende stof, hvor de fleste af disse medlemsstater ikke opfylder deres forpligtelser. 

Kommissionen sender derfor åbningsskrivelser til disse 14 medlemsstater, som nu har to måneder til at besvare skrivelsen og afhjælpe de mangler, som Kommissionen har påpeget.

Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at afgive en begrundet udtalelse.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark