Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. september 2022Repræsentationen i Danmark

Åbningsskrivelser til Danmark om selskabsret

Direktivet indeholder bestemmelser om anvendelse af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret.

Virksomhed

Ifølge direktivet skal medlemslandene fuldt ud indføre onlineprocedurer for oprettelse af visse selskabsformer og registrering af grænseoverskridende filialer og fuldstændig onlineindsendelse af dokumenter i selskabsregistre. Det har også gjort flere virksomhedsdata gratis tilgængelige fra selskabsregistre via registersammenkoblingssystemet.

Den generelle frist for medlemslandenes gennemførelse af dette direktiv var den 1. august 2021. 17 medlemslande har imidlertid benyttet sig af direktivets mulighed for at forlænge gennemførelsesperioden med et år, dvs. senest den 1. august 2022.

Gennemførelsesfristen er nu udløbet for alle medlemslande. Kommissionen sender derfor åbningsskrivelser til Danmark og Belgien, Bulgarien, Cypern, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Slovenien, Slovakiet og Sverige.

Direktiv (EU) 2019/1151

Detaljer

Publikationsdato
21. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark