Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. september 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Ændring af sommertid

Kommissionen fremsætter forslag om afskaffelse af de sæsonbestemte tidsomstillinger...

Kommissionen iværksætter offentlig høring om sommertid

Den 12. september 2018 udtalte Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i forbindelse med sin tale om Unionens tilstand: "Vi siger alle med vores politikerjargon, at vi skal spare på krudtet i de små sager og i stedet sætte ind, hvor det batter. Men der er ingen, der klapper, når vores EU-regler dikterer, at folk skal stille deres ure om to gange om året. Det foreslår Kommissionen i dag at lave om på. Det skal være slut med at omstille urene. Medlemsstaterne skal selv bestemme, om deres borgere skal leve med sommertid eller vintertid. Det handler om nærhedsprincippet. Jeg forventer, at Europa-Parlamentet og Rådet vil være enige og finde løsninger, som virker for vores indre marked. Tiden er knap"

Europa-Kommissionen fremsætter i dag forslag om at afskaffe de sæsonbestemte tidsomstillinger i Europa i 2019, idet det overlades til medlemsstaterne én gang for alle at beslutte, om de permanent vil anvende sommertid eller vintertid. Forslaget til retsakt tager sigte på at sikre, at eventuelle ændringer foretages efter koordinering med de tilstødende medlemsstater, således at det indre marked fortsat fungerer korrekt, og det undgås, at der eventuelt opstår fragmentering som følge af, at nogle medlemsstater beholder sommertidsordningen, mens andre afskaffer den.

Kommissær med ansvar for transport, Violeta Bulc, udtalte: "Vi foreslår, at de sæsonbestemte tidsomstillinger afskaffes med virkning fra næste år. Denne meget ambitiøse frist betyder, at forslaget hurtigst muligt kommer borgerne til gode. Vi opfordrer nu medlemsstaterne og erhvervslivet til at foretage de nødvendige forberedelser for at sikre en koordineret tilgang i hele EU."

Kommissionens forslag:

  • går ud på at sætte en stopper for de sæsonbestemte tidsomstillinger i hele Den Europæiske Union
  • fastsætter en utvetydig og kort frist, fra hvilken ændringerne får virkning
  • opfordrer til høringer på nationalt og europæisk plan for at sikre en koordineret tilgang mellem medlemsstaterne.

Det forslag, som Kommissionen fremlægger i dag, er endnu et eksempel på, at Juncker-Kommissionen sætter ind på de væsentlige områder, men overlader det til medlemsstaterne at træffe de beslutninger, som bedst kan træffes på nationalt plan.

Hvordan og hvornår får disse ændringer virkning?

Europa-Kommissionens forslag bliver nu forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på godkendelse.

For at muliggøre en gnidningsløs overgang skal de enkelte medlemsstater i henhold til Kommissionens forslag senest i april 2019 meddele, om de har til hensigt permanent at anvende sommertid eller vintertid. Den sidste obligatoriske omstilling til sommertid kommer således til at finde sted søndag den 31. marts 2019. Derefter kan medlemsstater, der ønsker permanent at skifte tilbage til vintertid, stadig kunne foretage en sidste sæsonbestemt tidsomstilling søndag den 27. oktober 2019. Efter nævnte dato er det ikke længere muligt at foretage sæsonbestemte tidsomstillinger.

Denne tidsplan er betinget af, at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager Kommissionens forslag senest i marts 2019.

Hvorfor fremlægger Kommissionen dette forslag?

De europæiske lande indførte allerede sommertid i sidste århundrede for at spare energi, navnlig i krigstid og under oliekrisen i 1970'erne. Den Europæiske Union begyndte i 1980'erne gradvist at vedtage lovgivning med henblik på at sætte en stopper for medlemsstaternes forskellige sommertidsordninger. I 2018 er formålet med tidsomstillingen imidlertid blevet meget mindre relevant, idet undersøgelser tyder på, at energibesparelserne nu er minimale, og borgerne klager i stigende grad over de negative sundhedsvirkninger.

Borgerne, Europa-Parlamentet og stadig flere medlemsstater sætter i stigende grad spørgsmålstegn ved sommertidsordningen. Europa-Kommissionen har efter opfordring fra Europa-Parlamentet som led i en vurdering af den nuværende ordning afholdt en offentlig høring i løbet af sommeren 2018, hvortil der blev modtaget 4,6 mio. svar, hvilket er det største antal, der nogensinde er modtaget i forbindelse med en af Kommissionens høringer. 84 % af respondenterne gik ind for at afskaffe de sæsonbestemte tidsomstillinger.

I lyset af disse elementer har Europa-Kommissionen konkluderet, at det ikke længere giver mening, at der dikteres sæsonbestemte tidsændringer fra Bruxelles, og at medlemsstaterne frit bør kunne beslutte, om de vil anvende sommertid eller vintertid, og at disse beslutninger hører til på nationalt plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Detaljer

Publikationsdato
12. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark