Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. maj 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Artikel 7-proceduren for Polen afsluttet

Kommissionen har besluttet at afslutte proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU, for Polen ved at trække sit begrundede forslag, der udløste denne procedure i 2017, tilbage. 

Forslag til afgørelse

Den 6. maj 2024 afsluttede Kommissionen sin analyse af retsstatssituationen i Polen inden for rammerne af proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU. Kommissionen er af den opfattelse, at der ikke længere er en klar risiko for en alvorlig tilsidesættelse af retsstatsprincippet i Polen som omhandlet i denne bestemmelse. Polen har iværksat en række lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger for at imødekomme betænkelighederne vedrørende retssystemets uafhængighed, landet har anerkendt EU-rettens forrang og er fast besluttet på at gennemføre alle domme afsagt af Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende retsstatsprincippet, herunder retsvæsenets uafhængighed. 

På samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender den 21. maj 2024 havde næstformanden, kommissær med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, en positiv drøftelse med ministrene om situationen i Polen efter artikel 7-proceduren samt om Kommissionens seneste vurdering og hensigten om at trække det begrundede forslag tilbage. Medlemsstaterne anerkendte de bestræbelser, som den polske regering allerede har gjort for at løse de eksisterende problemer. Efter denne drøftelse har Kommissionen i dag besluttet at afslutte artikel 7-proceduren og har meddelt Rådet og Europa-Parlamentet, at den trækker sit begrundede forslag fra 2017 tilbage. 

Næstformand Věra Jourová udtaler: "I dag er en vigtig dag for retsstaten i Polen og i Den Europæiske Union. Mere mere end seks år efter det begrundede forslag og i lyset af de positive skridt, som de polske myndigheder har taget, og den stærke støtte, som medlemsstaterne har givet udtryk for i denne henseende, har vi nu afsluttet artikel 7-proceduren for Polen. Vi vil fortsat samarbejde med de polske myndigheder for at støtte dem i deres bestræbelser på at fremme retsstatsprincippet.

Kommissionen vil fortsat overvåge initiativerne i handlingsplanen samt andre skridt til fremme af retsstatsprincippet i Polen, navnlig i forbindelse med rapporten om retsstatssituationen.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
29. maj 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark