Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. maj 2017Repræsentationen i Danmark

Badevandsrapport

Mere end 85 procent af de badevandsområder, der blev overvåget i hele Europa i 2016, levede op til de strengeste standarder for "udmærket" kvalitet - for Danmark var det 86 procent.

bade-kvinde-comstock-web.jpg

Det betyder ifølge den årlige badevandsrapport, som er blevet offentliggjort, at de for det meste var fri for forurenende stoffer, som er til skade for menneskers sundhed og miljøet.

Over 96 procent af badevandsområderne levede op til de mindstekrav til kvalitet, der er fastsat i EU-reglerne.

Baggrund

Fækal forurening af badevand udgør fortsat en risiko for menneskers sundhed, særlig hvis det findes i badevandsområder. Man kan blive syg, hvis man bader i vand, der indeholder tarmbakterier. De største forureningskilder er spildevand og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer. Forureningen bliver værre under kraftige regnskyl og oversvømmelser, hvor spildevand og forurenet drænvand kan blive skyllet ud i floder og have. Alle EU-landene samt Albanien og Schweiz overvåger deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's reviderede badevandsdirektiv. Lovgivningen præciserer, om badevandskvaliteten kan klassificeres som "udmærket", "god", "tilfredsstillende" eller "ringe", afhængigt af den mængde af tarmbakterier, der konstateres. De steder, hvor vandet klassificeres som ”ringe”, bør medlemsstaterne træffe visse foranstaltninger, f.eks. ved at udstede badeforbud eller sætte opslag op, der fraråder badning, oplyse offentligheden og gennemføre passende korrigerende foranstaltninger.

Detaljer

Publikationsdato
23. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark