Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. maj 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Begrundet udtalelse til DK om udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Danmark til at gennemføre de europæiske regler om grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser.

bil-roeg-thinkstock-istock-web.jpg

Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at finde frem til og retsforfølge førere, der ikke er bosiddende i den pågældende medlemsstat, og som begår færdselslovsovertrædelser som f.eks. hastighedsovertrædelser og spirituskørsel på dennes område. Det anslås, at der takket være direktivet er blevet efterforsket fire gange flere færdselslovsovertrædelser begået af trafikanter, der ikke er bosiddende i medlemsstaten, end tidligere. Denne retsakt har en stærkt afskrækkende virkning for færdselslovovertrædere, og den bidrager derved til trafiksikkerheden i Europa. Danmark skulle have gennemført direktivet inden den 6. maj 2017, men har stadig ikke gjort det. Kommissionen har derfor besluttet at sende de danske myndigheder en begrundet udtalelse.

Danmark har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at gennemføre direktivet, ellers kan Kommission beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark