Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. april 2020Repræsentationen i Danmark

Behandling af patienter og udsendelse af kvalificerede sundhedspersonalehold på tværs af grænser

Coronavirus-pandemien bringer sundhedssystemerne i EU under et hidtil uset og stigende pres. For at støtte og fremme det tværnationale samarbejde om sundhedsydelser mellem nationale, regionale og lokale myndigheder har Kommissionen i dag udsendt...

Samarbejde på tværs af grænserne kan bidrage til at lette presset på overbebyrdede hospitaler ved at overføre patienter med coronavirus til behandling i de EU-lande, hvor der er ledige hospitalssenge. Kommissionen vil også støtte EU-landene og NGO'er i udsendelse af kvalificerede sundhedspersonalehold, der kan tilbyde hjælp på tværs af grænserne.

Dagens retningslinjer fastsætter en mere koordineret tilgang til tværnationalt samarbejde om akutte sundhedsydelser. Retningslinjerne skitserer også yderligere støtte og hjælp fra Kommissionen til EU-landenes sundhedsmyndigheder, navnlig gennem:

  • Koordinering af anmodninger om hjælp i forbindelse med sundhedsydelser på tværs af grænserne gennem Udvalget for Sundhedssikkerhed, der ledes af Kommissionen, og gennem EU's system for tidlig varsling og reaktion. Disse anmodninger kan for eksempel vedrøre pladser på intensivafdelinger, behandling og overførsel af både patienter og kvalificerede sundhedspersonalehold. Kommissionen vil nøje overvåge disse anmodninger og den hjælp, der er tilgængelig i EU-landene.
  • Støtte til de sundhedsmyndigheder, der anmoder om hjælp gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Mekanismen gør det muligt for Kommissionen at koordinere og medfinansiere nødtransport af patienter og kvalificerede sundhedspersonalehold på tværs af grænser.
  • Fastsættelse af ordninger for patientmobilitet på tværs af grænser og præcisering af de skridt, der skal tages med henblik på godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser ved behandling i et andet EU-land i overensstemmelse med forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger.
  • Opfordring til udsendelse af kvalificerede sundhedspersonalehold på tværs af grænserne. Kommissionen tilskynder også til, at lokale, regionale og nationale sundhedsmyndigheder anvender eksisterende bilaterale og regionale aftaler og tydeliggør den gensidige anerkendelse af faglige medicinske kvalifikationer.
  • Drift af et støttesystem til klinisk forvaltning for at støtte fagfolk i sundhedssektoren i forbindelse med deling af viden og ekspertise. Systemet indeholder en platform til videokonferencer, der gør det muligt for klinikere at udveksle viden, drøfte og dele kliniske tilfælde i hele EU.*

Med hensyn til finansiel bistand til tværnationalt samarbejde om sundhedsydelser har Kommissionen desuden udvidet Solidaritetsfonden til også at omfatte folkesundhedskriser. Desuden er sundhedsudgifter også støtteberettigede under strukturfondene, og yderligere fleksibilitet til at flytte finansiering blev allerede sikret som en del af den koordinerede økonomiske reaktion på coronavirus-udbruddet. Derudover vil der blive stillet yderligere støtte til rådighed gennem nødhjælpsinstrumentet (ESI), således som det blev fremlagt i går - Læs mere...

* Klinikere og sundhedspersonale, der er interesserede i at modtage yderligere oplysninger og gøre brug af systemet, kan kontakte SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORKatec [dot] europa [dot] eu (SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detaljer

Publikationsdato
3. april 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark