Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. maj 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Beskyttelse af sårbare voksne

Kommissionen har onsdag den 31. maj fremlagt forslag til retsbeskyttelse af voksne på tværs af grænserne

Forslag til afgørelse

Pressemeddelelse

Spørgsmål og svar

Forslag forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og håndhævelse af foranstaltninger og samarbejde i sager, der vedrører beskyttelse af voksne - KOM(2023)280

Bilag til forslaget

Forslag til Rådets afgørelse, om bemyndigelse af medlemsstaterne til i den Europæiske Unions interesse, at blive eller vedblive at være parter i Konventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne - KOM(2023)281

Bilag til forslaget
 

Baggrund:

EU ønsker at etablere, opretholde og udvikle et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor den fri bevægelighed for personer og deres adgang til domstolsprøvelse samt fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder er sikret.

Målet med pakken er at sikre den fornødne ensartethed i reglerne for sårbare voksnes (f.eks. på grund af et handicap, demens, Alzheimer og andre sygdomme, der kan påvirke deres åndsevner) retsbeskyttelse på tværs af grænserne.

Den vil skabe sammenhængende internationale privatretlige rammer, der skal beskytte voksne både i EU-landene og i lande uden for EU, som har tilsluttet sig konventionen (Konventionen af 2000 om beskyttelse af voksne).

Didier REYNDERS

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark