Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. marts 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Borgerdialog i Tønder med Phil Hogan den 20. marts

Den 20. marts i Tønder deltog mere end 250 danskere og tyskere i en grænseoverskridende konference om EU's betydning for landmænd.

Phil Hogan

Deltagerne kom i direkte dialog med blandt andre EU-kommissær for landbrug og udvikling i landdistrikter, Phil Hogan.Borgerdialog i Tønder med Phil Hogan den 20. marts

De øvrige paneldeltagere til dagens borgerdialog:
- Robert Habeck, minister for energi, landbrug, miljø, natur og digitalisering, Slesvig-Holsten
- Erling Bonnesen, folketingsmedlem og Landbrugs-, fødevare- og miljøordfører (Venstre)
- Joachim Rukwied, præsident COPA og præsident for Bauernverband Tyskland
- Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer

Diskussionen fandt sted på dansk, tysk og engelsk og blev modereret af Gwyn Nissen, chefredaktør på Der Nordschleswiger.

Første spørgsmål fra publikum gik på, hvordan den administrative byrde for landmændene kan formindskes. En afstemning i salen viste, at alle publikumsdeltagere var enige om, at den administrative byrde på nuværende tidspunkt er for høj.
EU-kommissær Hogan forklarede, at han i løbet af de sidste tre år har gjort flere tiltag for at simplificere den fælleseuropæiske landbrugspolitik for landmændene. Han var enig i, at der er mere der kan gøres på dette område – men at meningsfulde ændringer forudsætter en mere dybdegående reform af hele landbrugspolitikken. Han tilføjede, at Kommissionens seneste forslag til en reform af den fælleseuropæiske landbrugspolitik, fra November sidste år, lægger op til, at landmændene får større mulighed for selv at have indflydelse på hvordan politikken implementeres i deres land. Landmændene er selv en del af løsningen.

Kommissæren lagde også vægt på, at landbrugssektoren beskæftiger 22 millioner mennesker på tværs af medlemslandene, og dermed er den største arbejdsgiver i Europa. Dermed ikke sagt, at de europæiske landmænd skal hvile på laurbærrene. "Jeg kan garantere jer for, at Europa ikke vil sælge jeres produkter til den voksende befolkning i resten af verdenen, hvis jeres produkter ikke er bæredygtige. Europa kan kun forblive konkurrencedygtig på verdensmarkedet ved at være bæredygtig. Hvis vi ikke nu tager højde for spørgsmål som miljø, klima, vandkvalitet m.m., så vil vi fortryde om 20 til 30 år," lød det fra Kommissæren. "Så vi prøver at sørge for, at all medlemslande har lige vilkår. Der vil altid være forskelle landene imellem – det er kun naturligt. Men det er vigtigt, at vi har nogle fælles europæiske målsætninger at arbejde hen imod, som vi alle overholder."

Under opholdet i Danmark mødtes Phil Hogan også med Robert Habeck, der er minister for energi, landbrug, miljø, natur og digitalisering i den tyske delstat Schleswig-Holstein, og med Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Detaljer

Publikationsdato
20. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark