Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. maj 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Børns rettigheder

Onsdag den 11. maj 2022 fremlagde Kommissionen en pakke om børns rettigheder

Børn

Pakken indeholder to tiltag:

EU-strategi for et bedre internet for børn

I overensstemmelse med EU-strategien for børns rettigheder fra marts 2021 forventes Kommissionen at ajourføre strategien for et bedre internet for børn (Better Internet for Kids – BIK) omkring tre hovedsøjler:

  • Sikre digitale oplevelser for at beskytte børn mod skadeligt og ulovligt onlineindhold, -adfærd, -kontakt og -forbrugerrisici gennem et sikkert, alderssvarende digitalt miljø
  • Digital myndiggørelse, så børn tilegner sig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at træffe fornuftige valg og udtrykke sig sikkert og ansvarligt i onlinemiljøet
  • Aktiv deltagelse med respekt for børn ved at give dem indflydelse på det digitale miljø med flere børnerelaterede aktiviteter for at fremme innovative og kreative sikre digitale oplevelser.

Pressemeddelelse

Forslaget m.m.

Baggrundsmemo

Faktablad

 

Lovgivning til effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

I overensstemmelse med EU-strategien for bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (2020-2025) vil forslaget omfatte forpligtelser for virksomheder til at opdage, fjerne og indberette seksuelt misbrug af børn online til offentlige myndigheder. Det har til formål at sikre, at virksomhederne tager ansvar og aktivt bidrager til at bekæmpe disse forbrydelser. Samtidig har det til formål at afhjælpe EU's retshåndhævende myndigheders afhængighed af indberetninger om seksuelt misbrug af børn fra tredjelande (hovedsagelig USA).

Pressemeddelelse

Strategien m.m.

Baggrundsmemo

Faktablad

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
11. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark