Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. oktober 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Cochlears overtagelse af Oticon Medical godkendt

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt, at Cochlear Limited ("Cochlear") i Australien erhverver enekontrol over Oticon Medicals cochlear-implantatvirksomhed ("Oticon Medical") i Danmark.

Approved

Kommissionen gennemgik transaktionen efter en anmodning om henvisning fra 13 lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i henhold til artikel 22, stk. 1, i EU's fusionsforordning. Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at anmode Kommissionen om at undersøge en fusion, der ikke har en EU-dimension, men som påvirker handelen inden for det indre marked og truer med at påvirke konkurrencen betydeligt inden for de medlemsstater, der fremsætter anmodningen.

Efter henvisningen blev transaktionen delvist blokeret af Det Forenede Kongeriges konkurrence- og markedsmyndighed, som forbød salget af en af forretningsafdelingerne i Oticon Medical-virksomheden til Cochlear, samtidig med at der blev givet tilladelse til overtagelse af den anden forretningsafdeling, nemlig Oticon Medicals cochlear-implantatvirksomhed. De fusionerende parter anmeldte derfor i sidste ende, at Cochlear havde erhvervet enekontrol med Oticons cochlear-implantatvirksomhed.

Transaktionen vedrører høresektoren, navnlig markedet for cochlear-implantater.

Kommissionen konkluderede, at den anmeldte transaktion ikke ville give anledning til konkurrenceproblemer i betragtning af dens begrænsede indvirkning på konkurrencen på det relevante marked. Den anmeldte transaktion blev undersøgt i henhold til den normale fusionsundersøgelsesprocedure.

Læs mere om sagen på Kommissionens hjemmeside

Detaljer

Publikationsdato
10. oktober 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark