Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. oktober 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Coronavirus: Kommissionen opstiller elementerne i en effektiv tilgang til vaccinationsstrategier og ibrugtagning af vacciner

Efterhånden som Europa lærer at leve med pandemien, er udvikling og hurtig ibrugtagning på globalt plan af sikre og effektive vacciner mod covid-19 fortsat af afgørende betydning for at nå frem til en endelig løsning på folkesundhedskrisen.

Vaccine

I denne forbindelse arbejder Kommissionen på at sikre, at der vil være adgang til sikre vacciner i hele Europa, og opfordrer til en koordineret tilgang til vaccinationsstrategier for ibrugtagning af vaccinerne. I dag — forud for EU-ledernes drøftelser — fremlægger Kommissionen de nøgleelementer, som EU-landene bør tage hensyn til i deres covid-19-vaccinationsstrategier, så EU og dets borgere er velforberedte, når en sikker og effektiv vaccine ligger klar, samt input til overvejelser om, hvilke prioriterede grupper man bør vaccinere først.

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne arbejder, i overensstemmelse med EU-vaccinestrategien, som blev fremlagt den 17. juni, på at sikre produktion af vacciner mod covid-19 vha. forhåndsaftaler om køb med vaccineproducenter i Europa. Enhver vaccine vil skulle godkendes af Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med de generelle sikkerheds- og effektivitetsnormer. EU-landene bør nu begynde at planlægge en fælles vaccinationsstrategi for ibrugtagning af vacciner.

EU-landene bør bl.a. sikre:

  • den fornødne kapacitet hos vaccinationstjenesterne til at administrere covid-19-vacciner, herunder kvalificeret personale, medicinsk udstyr og personlige værnemidler
  • nem og prismæssigt overkommelig adgang til vacciner for befolkningsmålgrupperne
  • ibrugtagning af vacciner med forskellige karakteristika og opbevarings- og transportbehov, navnlig med hensyn til kølekæder, køletransport og lagerkapacitet
  • klar kommunikation om fordelene og risiciene ved samt betydningen af covid-19-vacciner med det formål at opbygge tillid i befolkningen.

Alle EU-landene vil få adgang til covid-19-vacciner på samme tid i overensstemmelse med deres respektive befolkningers størrelse. Det samlede antal vaccinedoser vil være begrænset i de indledende faser af ibrugtagningen, og indtil produktionen kan øges. I meddelelsen gives der derfor eksempler på prioriterede grupper (uden at nogen fremhæves ift. andre), som landene bør tage hensyn til, når der ligger covid-19-vacciner klar, bl.a.:

  • sundhedspersonale og personale i langtidsplejefaciliteter
  • personer over 60 år
  • personer, som pga. deres sundhedstilstand er i højrisikogruppen
  • arbejdstagere, der varetager kritiske funktioner
  • personer, for hvem det ikke er muligt at holde fysisk afstand
  • mere ugunstigt stillede socioøkonomiske grupper.

EU må nødvendigvis — i afventning af godkendte vacciner mod covid-19, og samtidig med at det sikres, at andre vigtige sundhedsydelser og offentlige sundhedstjenester og -programmer videreføres — fortsætte med at begrænse overførslen af virusset. Dette kan opnås ved at beskytte sårbare grupper og sikre, at borgerne overholder gældende folkesundhedsmæssige foranstaltninger. Indtil da, og sandsynligvis også i de indledende vaccineibrugtagningsfaser, vil smitteforebyggende tiltag, såsom fysisk afstand, lukning af offentlige steder og tilpasning af arbejdsmiljøet, fortsat være de vigtigste folkesundhedsredskaber til at kontrollere og håndtere covid-19-udbrud.

Detaljer

Publikationsdato
15. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark