Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for færdigheder...

Kommissionen har fremlagt den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed.

Den europæiske dagsorden for færdigheder

Den fastsætter ambitiøse kvantitative mål for opkvalificering (forbedring af eksisterende færdigheder) og omskoling (uddannelse i nye færdigheder), der skal nås inden for de næste 5 år Dagsordenens 12 foranstaltninger fokuserer på jobrelaterede færdigheder ved at arbejde sammen med medlemsstaterne, virksomheder og arbejdsmarkedets parter om at skabe forandringer ved at give borgerne mulighed for at starte på livslang læring og ved at bruge EU's budget som katalysator til at frigøre offentlige og private investeringer i borgernes færdigheder.

Målet er at sikre, at retten til uddannelse og livslang læring, som er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, bliver en realitet i hele Europa, både i byer og i fjerntliggende områder og landdistrikter, til gavn for alle. Kommissionen sætter færdigheder i centrum for EU's politiske dagsorden med en række investeringer i borgerne og deres færdigheder med henblik på en bæredygtig genopretning efter coronavirus-pandemien. Virksomhederne har brug for arbejdstagere med de nødvendige færdigheder for at kunne tage del i den grønne og digitale omstilling, og borgerne skal have mulighed for at få den rette uddannelse til at trives i livet.

Detaljer

Publikationsdato
1. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark