Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. december 2016Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. december 2016 kommer bl.a. til at handle om Kommissionens ungdomsinitiativ...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Bedre regulering/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Miljø

  • Orienterende debat:Opfølgning af kvalitetskontrollen af EU's naturlovgivning ("fugle- og habitatdirektiverne")

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Sikkerhedsunionen

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Fjerde rapport om fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Handlingsplan for at styrke EU's reaktion på forfalskning af rejsedokumenter
  • Kommissionens henstilling til medlemsstaterne om genoptagelsen af overførsler til Grækenland i henhold til forordning (EU) nr. 604/2013
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Ottende rapport om omfordeling og genbosætning

Koordinering af Kommissionens politikker/Budget/Euroen og den sociale dialog/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdstagernes mobilitet/Humanitær bistand og krisestyring/Uddannelse, unge og idræt

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Investering i Europas ungdom
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et europæisk solidaritetskorps
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forbedre og moderniser uddannelsessystemet

Konkurrence

  • Afgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
7. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark