Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. juni 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Endelig dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 21. juni 2017 handler om europæiske finanser, indberetningspligtige oplysninger på skatteområdet, Helmut Kohl og ugens topmøde...

mode1-hemera-web.jpg

Dagsorden:

Euroen og social dialog/Beskatning og told

  • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår automatisk og obligatorisk udveksling af indberetningspligtige oplysninger på skatteområdet i forhold til ordninger på tværs af landegrænserne - Læs mere...

Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen

Budget/Regionalpolitik

  • Udveksling af synspunkter som led i forberedelsen af et oplæg om de fremtidige europæiske finanser inden for rammerne af opfølgningen på hvidbogen

Detaljer

Publikationsdato
21. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark