Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. juni 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Endelig dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 21. juni 2017 handler om europæiske finanser, indberetningspligtige oplysninger på skatteområdet, Helmut Kohl og ugens topmøde...

mode1-hemera-web.jpg

Dagsorden:

Euroen og social dialog/Beskatning og told

  • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår automatisk og obligatorisk udveksling af indberetningspligtige oplysninger på skatteområdet i forhold til ordninger på tværs af landegrænserne - Læs mere...

Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen

Budget/Regionalpolitik

  • Udveksling af synspunkter som led i forberedelsen af et oplæg om de fremtidige europæiske finanser inden for rammerne af opfølgningen på hvidbogen

Detaljer

Publikationsdato
21. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark