Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. juni 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 28. juni 2017 om bl.a. EU's fremtidige finanser, handel med Japan og banker i Italien...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Dagsordenen:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder/Sikkerhedsunionen

Bliver fremlagt torsdag - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system for at definere, hvilke medlemsstater, der ligger inde med oplysninger om straffedomme for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer for at supplere eller understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
  • Ottende fremskridtsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om en ægte og effektiv sikkerhedsunion

Euroen og den sociale dialog/Kapitalmarkedsunionen/ Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Beskatning og told

Bliver fremlagt torsdag - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt
  • Kommissionens henstilling om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder et paneuropæisk personligt pensionsprodukt

Budget/Regionalpolitik

  • Oplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 - Læs mere...

Eventuelt

  • Gældende regler om afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber – seneste tilfælde fra banksektoren
  • Seneste udviklingen inden for handelsforbindelserne med Japan

Detaljer

Publikationsdato
28. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark