Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. september 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. september handler bl.a. om Tyrkiet, migration, omfordeling og genbosætning, EU-grænse og -kystvagt samt om Brexit, Irland og Nordirland...

seminar-01092017-web.jpg

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker

  • Orienterende debat om EU's handelspolitik efter fremlæggelsen af debatoplæg om styring af globaliseringen og EU-Domstolens Singaporeudtalelse

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/ Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Sikkerhedsunionen

Dagsordenen for migration og sikkerhedsunionen

  • Syvende rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet - Læs mere...
  • Femte fremskridtsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om rammen for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration - Læs mere...
  • Femtende rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om omfordeling og genbosætning - Læs mere...
  • Femte rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om iværksættelsen af den europæiske grænse- og kystvagt - Læs mere...
  • Tiende fremskridtsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om en ægte og effektiv sikkerhedsunion - Bliver fremlagt torsdag den 7. september - Læs mere...

Diverse

  • Status på forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram for 2018
  • Projekt om kommissærernes nye adfærdskodeks
  • Barnier gør status på den tredje runde af artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige og fremlægger et dokument med Kommissionens position for så vidt angår Irland og Nordirland

Detaljer

Publikationsdato
6. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark