Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 27. september kommere bl.a. til at handle om migration og Schengen samt en konkurrence-sag ved Magerthe Vestager og køreplanen for Sibiu...

komm-moede-060920-web.jpg

Dagsorden:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab

Migrationspakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om iværksættelsen af den europæiske dagsorden for migration
  • Henstilling fra Kommissionen til medlemsstaterne om udvikling af lovlige migrationsveje for personer med behov for international beskyttelse
  • Henstilling fra Kommissionen om udarbejdelse af en fælles "håndbog om tilbagesendelse", der skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de udfører opgaver i forbindelse med tilbagesendelse

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab

"Schengenpakken" - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om styrkelse af Schengenområdet
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 2016/399 for så vidt angår midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser
  • Henstilling fra Kommissionen om iværksættelse af reglerne i Schengengrænsekodekset ved indførelsen af midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser

Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen - Læs mere...

Diverse

  • Køreplan for Sibiu: for en stærkere, mere samlet og mere demokratisk union — de næste skridt mod Sibiu

Detaljer

Publikationsdato
27. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark