Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. november 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 22. november 2017 der handler bl.a. om efterårspakken, vækstundersøgelse, varslingsmekanismen, beskæftigelse, krisestyring og civilbeskyttelse...

mode1-hemera-web.jpg

SAMORDNING AF POLITIKKER/EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSMARKEDSANLIGGENDER, KOMPETENCER OG ARBEJDSTAGERNES MOBILITET/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Det europæiske semester – efterårspakke - Læs mere...

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Årlig vækstundersøgelse 2018
  • Henstilling til Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 2018-rapport om varslingsmekanismen
  • Udkast til fælles rapport om beskæftigelsen fra Kommissionen og Rådet i forbindelse med Kommissionens meddelelse om den årlige vækstundersøgelse for 2018
  • Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

SAMORDNING AF POLITIKKER/HUMANITÆR BISTAND OG KRISESTYRING - Læs mere...

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Styrket EU-krisestyring: rescEU – Solidaritet med ansvarlighed
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

KONKURRENCE

  • Kommissionens afgørelse om en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen - Læs mere...

Eventuelt

  • Status over handelsforhandlingerne med MERCOSUR
  • 2018-budgettet : Vigtigste elementer i aftalen af 18. november 2017

Detaljer

Publikationsdato
22. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark