Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. november 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 29. november 2017 der handler om intellektuel ejendomsret samt om fremtidens fødevare og landbrug i EU...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremtiden for EU's fødevare- og landbrugssektor

VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Et afbalanceret system for kontrol med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder med det formål at tackle de aktuelle samfundsmæssige udfordringer
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Vejledning om visse aspekter af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: "Definition af EU's fremgangsmåde, hvad angår standardessentielle patenter"

EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur

Detaljer

Publikationsdato
29. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark