Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. januar 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. januar 2018, der bl.a. handler om moms, uddannelses samt om cirkulære økonomi og plastic...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/ Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Energiunion/Miljø, maritime anliggender og fiskeri/Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Transport/Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En europæisk strategi for plast i en cirkulær økonomi - KOM(2018)28
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om iværksættelsen af pakken for den "cirkulære økonomi": mulige løsninger på problemer i grænsefladen mellem lovtekster vedrørende kemikalier, produkter og affald - KOM(2018)32
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en overvågningsramme for den cirkulære økonomi - KOM(018)29
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til affald fra skibe, og om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU - KOM(2018)33

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen

 • Første statusrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank vedrørende nedbringelse af misligeholdte lån i Europa - Læs mere...

Euroen og den sociale dialog/Beskatning og told

Momspakke - Læs mere...

 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF vedrørende et fælles momssystem for så vidt angår den særlige ordning for små virksomheder

Digital økonomi og det digitale samfund/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Uddannelse, kultur, ungdom og sport/Det digitale indre marked

Pakken med en "handlingsplan for uddannelse" - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om handlingsplanen for digital uddannelse
 • Forslag til Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i uddannelse
 • Forslag til Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring

Diverse

 • Status på handelsforhandlingerne med Mercosur

Detaljer

Publikationsdato
16. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark