Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. februar 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 6. februar 2018 handler om Vestbalkan...

Kommissionens ugentlige møde

Dagsorden:

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et troværdigt udvidelsesperspektiv og et øget engagement fra EU's side til fordel for landene på Vestbalkan - KOM(2018)65

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
6. februar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark