Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. februar 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 14. februar 2018. På deres møde skal kommissærerne blandt andet forberede det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 23. februar og tage stilling til et nyt borgerinitiativ.

Dagsorden for Kommissionens møde

Koordinering af Kommissionens politikker/budget

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et Europa, der opfylder sine tilsagn: institutionelle muligheder for at forstærke EU's effektivitet - Læs mere...
  • Kommissionens henstilling om opbygning af den europæiske karakter og den effektive gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet i 2019 - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: En ny og moderne flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der iværksætter sine prioriteter effektivt efter 2020 - Læs mere...

Diverse

  • Kommissionens afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Forslaget hedder: "We are a welcoming Europe, let us help!"

Detaljer

Publikationsdato
14. februar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark