Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. marts 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. marts 2018 bl.a. om digital-beskatning, fiskeri og konkurrence...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab

  • Forslag til Rådets afgørelse om godkendelsen på Den Europæiske Unions vegne af den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration inden for rammerne af indvandringspolitikken
  • Forslag til Rådets afgørelse om godkendelsen på Den Europæiske Unions vegne af den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration inden for rammerne af udviklingssamarbejdet

Euroen og social dialog/Beskatning og told

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Etablering af en moderne, retfærdig og effektiv standard for beskatning af den digitale økonomi: Det er tid til handling - Læs mere...
  • Forslag til Rådets direktiv om det fælles afgiftssystem for digitale tjenester gældende for produkter leveret af visse digitale tjenesteydelser - Læs mere...
  • Forslag til Rådets direktiv om skatteregler for virksomheder med en væsentlig digital tilstedeværelse - Læs mere...
  • Kommissionens henstilling om skatteregler for virksomheder med en væsentlig digital tilstedeværelse - Læs mere...
  • Kommissionens meddelelse om de nye krav til bekæmpelse af skatteundgåelse i EU-lovgivningen vedrørende finansierings- og investeringstransaktioner - Læs mere...

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Miljø, maritime anliggender og fiskeri

  • Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om ændring af fiskeripartnerskabsaftalen og indgåelse af en protokol med Kongeriget Marokko

Konkurrence

  • Kommissionens afgørelser om procedurer i henhold til artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen

Diverse

  • Kommissionens afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Forslaget hedder: " British friends - stay with us in EU"

Detaljer

Publikationsdato
21. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark