Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. april 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 25. april 2018 handler bl.a. om EU-selskabsret, kunstig intelligens, EU-data, offentlige dokumenter, digital-sundhed og videnskabelig information...

Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 25. april 2018

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/budget

  • Orienterende debat om den flerårige finansielle ramme

Koordinering af Kommissionens politikker/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

Pakken om europæisk selskabsret - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår anvendelsen af digitale redskaber og processer i selskabsret
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omstillinger, fusioner og spaltninger

Det digitale indre marked/Sundhed og fødevaresikkerhed/Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er/Forskning, videnskab og innovation/Den digitale økonomi og det digitale samfund

Pakken om det digitale indre marked - 3. datapakke - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kunstig intelligens for Europa - KOM(2018)237
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod et fælles europæisk dataområde
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors dokumenter (omarbejdning)
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Muliggøre den digitale omstilling af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet inden for rammerne af det digitale indre marked og styrke borgernes mulighed for at skabe et sundere samfund
  • Kommissionens henstilling om adgang til og bevaring af videnskabelig information

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
25. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark