Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. juli 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 18. juli 2018. Kommissærerne skal blandt andet drøfte Brexit, beskyttelse af investeringer, hormonforstyrrende stoffer, to nye borgerinitiativer og en ret interessant konkurrencesag.

Kommissionsmøde

Dagsorden:

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIKKER

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank:
  Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019[1]

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPET/MIGRATION, INDRE ANLIGGENDER OG UNIONSBORGERSKAB

 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
  Status over Kosovos[2] gennemførelse af de resterende mål, der blev fastlagt i køreplanen for visumliberalisering, som anført i den fjerde fremskridtsrapport af den 4. maj 2016[3]

EUROEN OG SOCIAL DIALOG/BESKÆFTIGELSE, VÆKST, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
 • Beskyttelse af investeringer inden for EU[4]

BESKÆFTIGELSE, VÆKST, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
  Mod en mere fuldstændig EU-lovgivning for så vidt angår hormonforstyrrende stoffer[5]

KONKURRENCE

 • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 102 i TEUF og artikel 54 i EØS-aftalen[6]

DIVERSE

 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Bevarelse af unionsborgerskab"[7]

 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Forhindr, at 8 % af den europæiske befolkning sulter!"[7]

[1] Enighed om teksten. Sagens fremlægges for Kommissærkollegiets møde, hvori Michel Barnier deltager. Vedtages ved skriftlig procedure med frist torsdag den 19. juli 2018, kl. 12.

[2] Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

[3]Vedtages ved skriftlig procedure med frist onsdag den 18. juli 2018, kl. 16.

[4] Vedtages ved skriftlig procedure med frist torsdag den 19. juli 2018, kl. 12.

[5] Vedtages ved skriftlig procedure, idet fristen fastsættes senere.

[6] Enighed om teksten. Sagen fremlægges mundtligt af Vestager, der er den kommissær, der har ansvaret for denne sag.

[7] Enighed om teksterne. Sagen fremlægges mundtligt af Timmermans, der er første næstformand med ansvar for disse sager.

Detaljer

Publikationsdato
18. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark