Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. december 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 5. december 2018 handler bl.a. om euroens internationale rolle, Brexit og desinformation...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/KLIMAINDSATS OG ENERGI/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Euroens internationale rolle - Læs mere...

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd (euro-topmødet), Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Vi skal give euroen en større international rolle - KOM(2018)796
  • Kommissionens henstilling om euroens internationale rolle inden for energi

UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/DET DIGITALE INDRE MARKED/SIKKERHEDSUNIONEN/ØKONOMI OG DET DIGITALE SAMFUND

Bekæmpelse af desinformation - Læs mere...

  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for bekæmpelse af desinformation
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om implementeringen af meddelelsen ”En europæisk tilgang til bekæmpelsen af desinformation på nettet” - KOM(2018)794

KOORDINERING AF POLITIKKER

  • Kommissionens formelle godkendelse og Det Europæiske Råds accept af aftalen vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og Euroatom: Forslag til Rådets afgørelse til underskrivelse på vegne af Den Europæiske Union og Euroatom såvel som for indgåelse af aftalen og den tilknyttede verbalnote - Læs mere...

Andet

Detaljer

Publikationsdato
5. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark