Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. december 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 19. december 2018 handler en del om Brexit samt om "privatlivets fred", visa, Italien, Polen og COP24...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/ENERGIUNIONEN/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/HANDEL/TRANSPORT/REGIONALPOLITIK

Pakken med hasteforanstaltninger i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – Forberedelse til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU den 30. marts 2019: iværksættelse af Kommissionens hastehandlingsplan - KOM(2018)890
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilladelse til at fortsætte de territoriale PEACE-samarbejdsprogrammer, dels mellem Irland og Det Forenede Kongerige, dels mellem Irland, Nordirland og Skotland i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der skal sikre grundlæggende tilslutningsmuligheder for luftfarten i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerheden i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der skal sikre grundlæggende tilslutningsmuligheder for vejgodstransporten i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 428/2009 ved meddelelse af en generel EU-tilladelse til eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse fra EU til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPET/DET DIGITALE INDRE MARKED/ MIGRATION, INDRE ANLIGGENDER OG MEDBORGERSKAB/RETLIGE ANLIGGENDER, FORBRUGERE OG LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

Pakken med «visumpolitik/privatlivsskjold«

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Status over manglende gensidighed og fremtidige tiltag på dette område inden for visumpolitikken - KOM(2018)855
 • Kommissionens anden rapport til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende visumsuspensionsmekanismen - Læs mere...
 • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende den anden årlige evaluering af EU's og USA's værn om privatlivets fred - KOM(2018)860

Andet

 • Michel Barnier gør status over det britiske parlaments arbejde på Det Forenende Kongeriges udtræden af EU efter Det Europæiske Råds møde (om artikel 50) den 13. December 2018 og udviklingen på andre områder
 • Den seneste udvikling i EU’s drøftelser med de italienske myndigheder om den foreslåede budgetplan for Italien for 2019 - Læs mere: tale et og tale to...
 • Retsstatssituationen i Polen: den seneste udvikling
 • Resultaterne af klimakonferencen COP24 i Katowicefra 3. til 15. december 2018

Detaljer

Publikationsdato
19. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark