Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. maj 2019Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 29. maj 2019 handler bl.a. om udvidelsespolitik og det europæiske semester...

Weekly meeting of the college of the Juncker Commission.

Dagsorden:

Udenrigs- og sikkerhedsanliggender/Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 2019-meddelelse om EU's udvidelsespolitik
  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Kommissionens udtalelse om Bosnien-Hercegovinas ansøgning om EU-medlemskab

Koordinering af Kommissionens politikker/Euroen og social dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomi og finans

  • Orienterende debat: Det europæiske semester - forberedelse af forårspakken 2019

Andet

Detaljer

Publikationsdato
29. maj 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark