Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5 Juni 2019Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 5. juni 2019 handler bl.a. om det europæiske semester, landespecifikke henstillinger, nationale reformprogrammer og de nationale stabilitets- eller konvergensprogrammer samt om budgettet...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Euroen og social dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomi og finans

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Det europæiske semester 2019: landespecifikke henstillinger - KOM(2019)500
  • Kommissionens henstillinger til Rådets henstillinger angående medlemsstaternes nationale reformprogrammer og de nationale stabilitets- eller konvergensprogrammer - Læs mere...

Budgettet og menneskelige ressourcer

  • Kommissionens budgetoverslag for budgettet for 2020 (udarbejdelse af budgetforslaget for 2020) - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2020 til udbetaling af forskud
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

Andet

Detaljer

Publikationsdato
5 Juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark