Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. september 2019Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens første møde efter sommeren - onsdag den 4. september 2019 - handler bl.a. om brexit og Juncker's seneste samtale med Boris Johnson, G7, Helms-Burton samt om borgerinitiativer om klimakrisen, bier og...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsordenen:

Koordinering af Kommissionens politikker/ Euroen og social dialog/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Budgettet/Regionalpolitik/Miljø, maritime anliggender og fiskeri/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Transport

Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Gennemførelse af forberedelserne til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 1. november 2019 - KOM(2019)394
 • Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger om gennemførelse og finansiering af Unionens almindelige budget for 2020 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union - KOM(2019)461
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 2012/2002 med henblik på at give medlemsstaterne finansiel bistand for at dække de store finansielle forpligtelser, som medlemsstaterne måtte blive pålagt i forbindelse med Det Forenede kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale - KOM(2019)399
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for perioden 2014-2020 - KOM(2019)397
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande - KOM(2019)398
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 2019/501 og forordning (EU) nr. 2019/502 for så vidt angår deres anvendelsestidsrum - KOM(2019)396

Andet

 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Actions on Climate Emergency" (Handling i forbindelse med klimakrisen) - Læs mere...
 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Save bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy Environment" (Red bierne og landbrugerne! Skab et bivenligt landbrug for at få et sundt miljø) - Læs mere...
 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Stop corruption in Europe at its root, by cutting off funds to countries with inefficient judiciary after deadline" (Stop korruptionen i EU: nul midler til lande med et ineffektivt retsvæsen efter fristens udløb) - Læs mere...
 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law" (Sikring af en fælles handelspolitik, der overholder international lovgivning og er i overensstemmelse med EU-traktaterne) - Læs mere...
 • Helms-Burton-loven: seneste nyt vedrørende afsnit IV
 • G7-topmødet i Biarritz, 24.-26. august 2019 - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
4. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark