Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. januar 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. januar 2020 handler om investeringsplanen for den europæiske grønne pagt, fond for retfærdig omstilling, et socialt Europa samt høring om mindsteløn i EU og den seneste udvikling i...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Den europæiske grønne pagt/En økonomi, der tjener alle/Budget/Økonomi/Samhørighed og reformer/Energi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Investeringsplan for et bæredygtigt Europa – Investeringsplanen for den europæiske grønne pagt - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling - Læs mere...
  • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa - Læs mere...

En økonomi, der tjener alle/Økonomi/Beskæftigelse og sociale rettigheder

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et stærkt og socialt Europa for retfærdige omstillinger - Læs mere...
  • Høringsdokument: ”Første fase af konsultationen af arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154 i TEUF om en mulig indsats for at imødegå udfordringerne i forbindelse med en rimelig mindsteløn” - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
14. januar 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark