Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan15. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelige dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 15. juli 2020 der bl.a. handler om EU’s sundhedsberedskab ved fremtidige covid-19-udbrud og skattepakke til bekæmpelse af svig.

EU’s sundhedsberedskab

Fremme af vores europæiske levevis /Sundhed

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU’s sundhedsberedskab på kort sigt ved fremtidige covid-19-udbrud -Læs mere...

En økonomi, der tjener alle/Beskatning og told

Skattepakke til bekæmpelse af svig

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En handlingsplan om retfærdig og enkel beskatning til støtte af genopretningsstrategien

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: God skatteforvaltning i og uden for EU

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på skatteområdet

Andet

Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd (Bruxelles, den 17. og 18. juli 2020)

Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
15. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark