Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan19. oktober 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde mandag den 19. oktober 2020 kommer bl.a. til at handle om Kommissionens arbejdsprogram for 2021...

N. Thygesen

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Interinstitutionelle forbindelser og fremsyn

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram 2021 – En vital Union i en skrøbelig verden - Læs mere...

En økonomi, der tjener alle/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Finansielle tjenesteydelser

  • Fælles forslag til Rådets forordning om restriktive foranstaltninger overfor alvorlige krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne - Læs mere...

Andet

  • Niels Thygesen, formand for Det Uafhængige Finanspolitiske Råd, fremlægger Rådets årlige rapport 2020
  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
19. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark