Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan11. november 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 11. november 2020, hvor der bl.a. bliver fremlagt en sundhedspakke...

Ursula von der Leyen

Dagsorden:

Fremme af vores europæiske levevis/Sundhed og fødevaresikkerhed

”Sundhedspakke” - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Styrkelse af EU’s modstandsdygtighed over for grænseoverskridende sundhedstrusler
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en styrket rolle for Det Europæiske Lægemiddelagentur vedrørende kriseberedskab og forvaltning af lægemidler og medicinsk udstyr
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender (Bliver fremlagt fredag den 13. november)

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En ny forbrugerdagsorden – Styrkelse af forbrugernes modstandsdygtighed til fordel for en bæredygtig genopretning

Værdier og gennemsigtighed/Ligestilling (Bliver fremlagt torsdag den 12. november)

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
    En union med lige muligheder – LGBTIQ-ligestillingsstrategi 2020-2025 - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet ”Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices” (civilsamfundsinitiativ til et forbud mod biometrisk masseovervågningspraksis) – foreløbig vurdering

Detaljer

Publikationsdato
11. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark