Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan9. december 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 9. december 2020, handler bl.a. om bekæmpelse af terrorisme og Europol, klimapagt og batterier samt om topmødet torsdag-fredag...

Ursula von der Leyen, Sinkevičius, Šefčovič, Fontelles, Johansson, Timmermans, Gentiloni og Šuica

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Fremme af vores europæiske levevis/Indenrigsanliggender

Sikkerhedspakke:

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU’s dagsorden om bekæmpelse af terrorisme – vi skal foregribe, forebygge, beskytte og reagere - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Første statusrapport om strategien for EU’s sikkerhedsunion - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794, for så vidt angår Europols samarbejde med private parter, Europols behandling af personoplysninger i strafferetlige efterforskninger samt Europols rolle i forskning og innovation - Læs mere...

Koordinering af Kommissionens politikker/Den europæiske grønne pagt/Klimaindsats/Interinstitutionelle forbindelser og fremsyn/Det indre marked/Transport/Miljø

Grøn pagt-/Klimaindsatspakke

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Europæisk klimapagt - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet – Fremtidens europæiske transport på rette vej - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om batterier og udtjente batterier, ophævelse af direktiv 2006/66/EF og ændring af forordning (EU) nr. 2019/1020 - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Kommissionens svar på en beslutning i Europa-Parlamentet i henhold til artikel 225 i TEUF
  • Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd(Bruxelles, den 10. og 11. december)
  • Udfaldet af forhandlingerne om forslaget om en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
9. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark