Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Tidsplan3. marts 2021Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 3. marts 2021 der bl.a. handler om sociale rettigheder og lige muligheder...

Janez Lenarčič, Nicolas Schmit, Ursula von der Leyen, Elisa Ferreira og Thierry Breton

Dagsorden:

En økonomi, der tjener alle/Økonomi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Èt år siden covid-19-udbruddets begyndelse – det finanspolitiske svar - Læs mere...

En økonomi, der tjener alle/Fremme af vores europæiske levevis/Beskæftigelse og sociale rettigheder

Pakke om sociale rettigheder - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder
  • Kommissionens anbefaling om en effektiv aktiv beskæftigelsesstøtte efter covid-19-krisen (EASE)

Værdier og gennemsigtighed/Ligestilling

En Union med lige muligheder:

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En Union med lige muligheder: Strategi for personer med handicaps rettigheder 2021-2030 - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi mellem mænd og kvinder gennem løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
3. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark