Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan24. marts 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. marts 2021 handler bl.a. om rettigheder for børn, børnegaranti og om økologisk produktion frem mod 2030 samt om denne uges topmøde...

Ursula von der Leyen

Dagsorden:

Europæisk grøn pagt/Klimaindsats/Landbrug og udvikling af landdistrikter

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en handlingsplan for udvikling af den økologiske sektor - Læs mere...

Demokrati og demografi/Beskæftigelse og sociale rettigheder/Retlige anliggender

  • Forslag til Rådets henstilling om oprettelse af en europæisk børnegaranti - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-strategi for børns rettigheder - Læs mere...

Andet

  • Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd og Eurotopmødet(videokonference, den 25. og 26. marts 2021)
  • Forberedelse af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten: status
  • Kommissionens reaktion i henhold til artikel 225 i TEUF på en beslutning truffet af Europa-Parlamentet

Næste møde i Kommissionen er planlagt til den 14. april...

Detaljer

Publikationsdato
24. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark