Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan21. april 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. apil 2021 handler bl.a. om kunstig intelligens og bæredygtig finansiering...

Ursula von der Leyen

Dagsorden:

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Det indre marked

Pakke om kunstig intelligens - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremme af en europæisk tilgang til kunstig intelligens
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af harmoniserede regler om kunstig intelligens (retsakten om kunstig intelligens) og ændring af visse EU-retsakter
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om maskiner

En økonomi, der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-klassificering, bæredygtighedsrapportering, bæredygtighedspræferencer og tillidsforpligtelser: dirigering af finansiering mod den europæiske grønne pagt
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) 537/2014, for så vidt angår visse virksomheders bæredygtighedsrapportering
  • Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 gennem oprettelse af tekniske screeningskriterier for bestemmelse af betingelserne, hvorunder økonomiske aktiviteter anses for at bidrage væsentligt til afbødning af eller tilpasning til klimaforandring, og for afgørelse af, om denne økonomiske aktivitet gør væsentlig skade på nogen af de andre miljømål

Andet

  • Forberedelse af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten: status
  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Udvekslingsprogram for offentligt ansatte (CSEP)" ("Civil Servant Exchange Program (CSEP))" - Læs mere...
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Grønne taghaver" ("Green Garden Roof Tops") - Læs mere...

Torsdag den 22. april holder Kommissionen en session mere med en orienterende debat om pakken om klar til 55, klima og energi...

Detaljer

Publikationsdato
21. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark