Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan30. juni 20211 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. juni 2021 der bl.a. handler om forbrugerkreditaftaler, produktsikkerhed, landdistrikter i fremtiden og opdræt i bure...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 30/06/2021 

Dagsorden:
 

Demokrati og demografi/Landbrug/Samhørighed og reformer

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En langsigtet vision for EU's landdistrikter – Mod stærkere, bedre forbundne, mere modstandsdygtige og rigere landdistrikter i 2040 - Læs mere...

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender - Læs mere...

Den europæiske grønne pagt/Værdier og gennemsigtighed/Sundhed

  • Meddelelse fra Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ "Slut med opdræt i bure" - Læs mere...

Andet

  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Save cruelty-free cosmetics - Commit to a Europe without animal testing" (Red dyremishandlingsfri kosmetik – Forpligt os til et Europa uden dyreforsøg) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "European EcoScore" (europæisk miljøvurdering) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788

Detaljer

Publikationsdato
30. juni 2021