Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan8. september 20211 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 8. september 2021, der bl.a. handler om situationen i Afghanistan og den årlige strategiske fremsynsrapport...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 08/09/2021

Mødet starter kl. 9:00

Dagsorden:

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Krisestyring

  • Situationen i Afghanistan: seneste udvikling

Interinstitutionelle forbindelser og fremsyn

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: 2021 Strategisk fremsynsrapport - EU’s kapacitet og frihed til at handle - Læs mere...

Andet

  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse på anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law" (Sikring af, at den fælles handelspolitik er i overensstemmelse med EU-traktaterne og overholder international ret) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
8. september 2021