Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan22. september 20211 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 22. september 2021 der handlede om toldpræferencer og udviklingslande samt en revision af Solvens II-direktivet...

Weekly meeting of von der Leyen Commission, 22/09/2021


Dagsorden:
 

En økonomi, der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser

Solvens II-pakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemgangen af EU's tilsynsramme for forsikrings- og genforsikringsselskaber i forbindelse med Europas genopretning efter covid-19-pandemien
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF for så vidt angår proportionalitet, kvaliteten af tilsyn, indrapportering, langsigtede garantiforanstaltninger, makroprudentielle værktøjer, bæredygtighedsrelaterede risici, gruppetilsyn og tilsyn på tværs af grænser
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af en ramme for genopretning og opløsning af forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber og ændring af direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2009/138/EF, (EU) 2017/1132 og forordning (EU) 1094/2010 og (EU) 648/2012

En økonomi, der tjener alle/Handel

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af en general toldpræferenceordning og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 978/2012 - Læs mere...


Andet

Detaljer

Publikationsdato
22. september 2021